Morfiska fält

I det här avsnittet finns det två filmklipp. I det första förklarar Mikael vad morfiska fält är. I det andra visar han en övning. Övningen finns också i en textversion (PDF).


ÖVNING Morfiska fält.pdf
Download / Ladda ner