Viktig information!

Uppsök alltid läkare om du behöver

Den här kursen innehåller kraftfull information som kan skapa stor förändring på dina fysiska, emotionella och mentala tillstånd samt skapa stora förändringar på många andra områden i ditt och andras liv.

Allt sker på eget ansvar.

Innehållet i den här kursen ersätter inte att uppsöka läkare eller sjukvård om du eller någon annan är sjuk och i behov av vård. Observera! Uppsök alltid läkare eller annan sjukvård om behov föreligger.

Mikael Säflund