Bakgrund, syfte och mål

Den nya forskningen har relativt nyligen gjort hisnande upptäckter att vi i snart 400 år har byggt vår verklighetsuppfattning på felaktiga grunder. Den gamla grundtesen att verkligheten primärt är fysisk verkar inte stämma och gör det svårt för den gamla naturvetenskapliga forskningen att förklara eller förstå vår verklighet.

Det gamla newtonska paradigmet ser verkligheten som mekanisk, som en maskin och tror att alla delar som bygger verkligheten är separerade från varandra och att rymden mellan dessa är tom. I skolan undervisar man kunskaper som inte längre gäller. Vi invaggas i föreställningen att vi föds in i en redan färdigskapad verklighet, att vi är offer för omständigheter. Denna trosföreställning gör att vi ofta känner oss maktlösa, förvirrade och rädda.

Idag vet vi att allt är sammanvävt och att rymden mellan alla delar inte alls är tom.

Vi lever istället i ett fält av oändlig potential som vi ständigt interagerar med. Man kan också se hur de gamla esoteriska kunskaperna beskriver samma sak som den moderna vetenskapen, att vi är skapare och medskapare till vår verklighet. Denna information är livsförändrande, den innebär upplysning! Den ger insikt att allt är ETT och hör samman, att allt är sammanlänkat. Den ger också insikten att vi människor skapar och påverkar den verklighet vi är del av i mycket högre grad än vi lärt oss.

Men den här nya informationen når långt ifrån alla människor! Nya forskningsresultat avfärdas ofta av de som har intresse av att försvara dogmerna i den gamla naturvetenskapen. Det vill vi ändra på. Informationen i utbildningarna är helt i linje med många visdoms-filosofier och traditioner från alla delar av världen, och vi kan se hur vetenskap och djup mänsklig visdom nu förenas.

Dessa utbildningar i Instant Transformation har getts för tusentals människor sedan 2014 runt om i hela Sverige, men även i England, Irland, Italien, Norge och Danmark har människor lyssnat till informationen på föreläsningarna eller gått kurserna. Via onlineutbildningarna är det nu möjligt för ännu fler människor att ta till sig teknologierna och praktisera dem och därmed upptäcka att det går att förändra saker med en hastighet som vi tidigare trodde endast existerade i fantasin eller i science fiction.

Vi i projektgruppen för de här utbildningarna är sökare med mycket kunskap och erfarenhet i livsfrågor. Vi har studerat, fördjupat och utbildat oss i esoteriska och vetenskapliga frågor. Vi är utbildade i och utövare av teknologier som bygger på kvantmekanik och medvetenhetsforskning.

Syftet med utbildningarna i Instant Transformation är att väcka, träna, upplysa, informera, inspirera, motivera, inge äkta hopp och kraft till dig och till så många som möjligt i Sverige, att ge livsavgörande information om vad vetenskapen nu vet och som bekräftar huvudbudskapet i uråldrig andlig visdom från mängder av kulturer och tidsepoker.

Vi vill ge verktyg i form av kunskap och övningar till hur du kan använda vetenskapens nya upptäckter. Vi vill ge tillgång till en mer adekvat och möjlighetsinriktad världsbild och självuppfattning, med resurser att kunna välja hur ditt liv, din hälsa och ditt mående medvetet kan påverkas. Vi vill ge dig tillgång till dig själv och din inneboende potential att kunna hjälpa dig själv och andra.

Det säljs hyllmetrar av böcker i personlig utveckling och självhjälp men vi har sett att det saknas ett bra alternativ på webben. Målet med onlineutbildningarna i Instant Transformation är att nå och inspirera så många människor som möjlig, i alla åldrar och livssituationer. Vi hoppas att onlineutbildningarna upplevs som rika till innehåll, djupt lärande, informativa, överraskande, underhållande, nyskapande och fulla av värme och humor.